Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
12. dubna 2021 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

Rosario Savoia se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Rosario Savoia a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Rosario Savoia souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Rosario Savoia shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Rosario Savoia také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Rosario Savoia automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Rosario Savoia využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Rosario Savoia.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Rosario Savoia, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Rosario Savoia nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Rosario Savoia doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Rosario Savoia. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Rosario Savoia nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Rosario Savoia a rodinu webů Rosario Savoia.

Použití osobních informací

Rosario Savoia shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Rosario Savoia a k poskytování služeb, o které jste požádali. Rosario Savoia také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Rosario Savoia a jeho přidružených částí. Rosario Savoia vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Rosario Savoia neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Rosario Savoia Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Rosario Savoia může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Rosario Savoia a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Rosario Savoia nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Rosario Savoia udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Rosario Savoia za účelem zjištění, jaké služby Rosario Savoia jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Rosario Savoia, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Rosario Savoia prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Rosario Savoia nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Rosario Savoia a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Rosario Savoia nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Rosario Savoia používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Rosario Savoia nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Rosario Savoia, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Rosario Savoia nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Rosario Savoia zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Rosario Savoia uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Rosario Savoia vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Rosario Savoia nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Rosario Savoia na adrese savoiar@cisco.com. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c)   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2021 by DotNetNuke Corporation